“ลุงตู่” จัดให้ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือน ก.ค. 62 นี้ รับเงินเข้าเพิ่ม

วันนี้เรามีข่าดีสำหรับทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเราจะพาทุกคนมาดูรายการที่จะได้รับเงินเพิ่ม โดยได้ค่ารถโดยสารค่ารถเมย์เฉพาะในเขต กทม. เดือนละ 500 บาท ค่ารถไฟ ค่า บขส. เดือนละ 500 บาท ให้เงินช่วยเหลือคนเป็นแม่ที่ลงทะเบียนไว้ เดือนละ 200 บาท ให้เงินค่าเช่าบ้าน 400 บาท สำหรับคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ค่าน้ำไม่เกิน 100 บาทค่าไฟไม่เกิน 230 บาทค่าเดินทางไปโรงพຍาบาล 1,000 บาทสำหรับผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และรัฐจะตัดคนที่จนไม่จริงออกประมาณ 4.5 ล้านคน เพื่อมาทุ่มเทให้กับคนที่มีปัญหาด้านการเงินโดยเฉพาะ ร้านธงฟ้า มาตรการ รายการกดเงินได้ รายการที่กดเงินสดได้ ประชารัฐ ตู้กดเงิน ประโยชน์มากมาย บัตรคนจน รายการบรรเทาค่าใช้จ่าย บัตรแบบที่หนึ่ง บัตรแบบที่สอง ติดต่อศูนย์ การเติมเงิน

Read More